TBMM Başkanı Şentop, MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı oturumlarında konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “MIKTA gibi koordinasyona ve işbirliğine dayalı ortaklıkların, ülkelerin farklı kültürlerini ve deneyimlerini birleştirerek, dünya genelindeki sorunlara daha bütüncül bir perspektiften bakılmasına önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyoruz.” dedi.

???????Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya’dan oluşan uluslararası platform MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı, Sepetçiler Kasrı’nda gerçekleştirildi.

Konferansın “Sorumlu Yapay Zeka ve Yeni Teknolojiler: Fırsatlar ve Riskler” başlıklı 4. oturumunda konuşan TBMM Başkanı Şentop, gelişen yeni teknolojiler ve yapay zekanın bugün bile gündelik yaşamı derinden etkilemeye başladığını, hayatın her alanında kendine kullanım alanı bulduğunu söyledi.

Cep telefonlarından arabalara, bilgisayarlardan ev eşyasına kadar her şeyin yapay zeka ile donatıldığına dikkati çeken Şentop, sağlık, eğitim, ekonomi, turizm, tarım, güvenlik gibi birçok alanın yapay zeka sayesinde yeniden tanımlandığını vurguladı.

Etkileri itibarıyla bir yandan yıkıcı bir teknoloji olarak nitelendirilen yapay zeka teknolojisinin, diğer yandan sunduğu fırsatlar ve barındırdığı potansiyel bakımından gelecek adına oldukça ümit verici bir duruma işaret ettiğini kaydeden Şentop, yapay zekanın her halükarda günlük rutinleri değiştirdiğini ve sunduğu kolaylıklarla hayatın merkezine oturduğunu dile getirdi.

Şentop, hangi kültürel mirasa, hangi ideolojik zihin dünyasına sahip olursa olsun insanoğlunun hayata bakış açısını oluşturan unsurların hemen hemen ortak olduğuna vurgu yaparak, insanoğlunun temelde, bilimsel olarak doğru-yanlış, etik olarak iyi- kötü, dini olarak helal-haram, estetik olarak güzel-çirkin ve hukuki olarak haklı-haksızın ne olduğunun, nasıl olması gerektiğinin arayışında olduğunu belirtti.

Bugün en önemli sorunlardan birinin, yeni teknolojiler ve yapay zekayı anlamlandırarak insan hayatına dahil etme problemi olduğunu dile getiren Şentop, parlamenterlerin yani kanun yapıcıların bu işin hukuki boyutuna odaklanması gerektiğini söyledi.

Şentop, son zamanlarda halkları manipüle etmek, ayrışma ve kutuplaşmaya neden olmak için geliştirilen son derece gerçekçi sahte video, ses ve görüntüler üretilmesini sağlayan deepfake teknolojisinin de yapay zekanın kötü niyetli kullanımının önemli bir örneği olduğuna dikkati çekti.

Yapay zeka ve diğer teknolojilerle ilgili yasal düzenlemelerin dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini aktaran Şentop, ciddi uzmanlık desteğine ihtiyaç duyulan bu alanlardaki yasama çalışmalarında bu teknolojilerin getirdiği tüm riskleri bertaraf etmeye odaklanırken, bu teknolojilerin geliştirilmesini engellemeyecek veya yavaşlatmayacak bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Şentop, MIKTA ülkelerinin, bu konunun uluslararası toplumun gündeminde olması, özellikle çok uluslu teknoloji şirketlerinin çalışmalarına ilişkin çerçevelerin belirlenmesi ve uluslararası mevzuatın hazırlanması noktasında ön ayak olmaları gerektiğini dile getirdi.

“Hızla Değişen Küresel Ortamda Parlamenter Diplomasi ve Karşılıklı Bağımlılık”

Konferansın “Hızla Değişen Küresel Ortamda Parlamenter Diplomasi ve Karşılıklı Bağımlılık” başlıklı son oturumunda ise Şentop, küreselleşmeyle birlikte teknolojinin baş döndüren hızda gelişmesinin, yeni iletişim teknolojileri ile dünyayı birbiriyle daha ilişkili bir yer haline getirdiğini belirtti.

Yeni teknolojiler ve gelişen imkanların ülkeler arasındaki sınırları büyük ölçüde kaldırdığını aktaran Şentop, ancak bu durumun bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bugünkü oturumlarda üzerine konuştuğumuz uluslararası sistemin adaleti tesis etmekte yaşadığı zorluklar, artan göçler, iklim değişikliğine bağlı ortaya çıkan problemler, bu yeni dünyanın ortaya çıkardığı zorluklardan yalnızca bazılarıdır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için parlamenter diplomasi etkili bir araç olarak kritik öneme sahiptir. Zira parlamenter diplomasi, esnekliği ve daha geniş bir hareket alanına sahip olması sayesinde eşsiz fırsatlar sunmaktadır.”

Şentop, küresel zorluklara küresel çözümler arayışında ve etkin çok taraflılık ilkesi ekseninde farklı kültürler ve ülkelerle ilişkilerini derinleştirdiklerini aktararak, “MIKTA gibi koordinasyona ve işbirliğine dayalı ortaklıkların, ülkelerin farklı kültürlerini ve deneyimlerini birleştirerek, dünya genelindeki sorunlara daha bütüncül bir perspektiften bakılmasına önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyoruz. Bugün fikir teatisinde bulunduğumuz iklim değişikliği, göç, doğal afetler, gıda güvenliği gibi konular göz önüne alındığında, hepimizin aynı küresel sorunlarla ilgili farklı deneyimlere sahip olduğu görülüyor. Bu farklı deneyimlerin parlamenter diplomasi yolu ile paylaşılması, daha etkili çözümler üretmek için bizlere ilham verecektir.” dedi.

Parlamenter diplomasinin, MIKTA’nın geleceği ve uluslararası politikada oynayacağı rol açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Şentop, “MIKTA üyesi ülkelerin parlamentoları olarak bizler parlamenter diplomaside proaktif ve stratejik bir yaklaşım benimseyerek, uluslararası ilişkileri şekillendirmede rol oynamak için işbirliği kanallarımızı çeşitlendirirken, var olan kanalları da güçlendirmeliyiz. Mevcut olan siyasi, sosyoekonomik ve kültürel farklılıklarımız bize günümüz dünyasında tecrübe paylaşımı ile yeni işbirlikleri üretmek için yepyeni fırsatlar sunmaktadır. Birbirimizden öğrenebileceğimiz farklı yaklaşımlar ve çözümler var. MIKTA ülkeleri gibi farklılıkları barındıran ortaklıklar, tecrübe paylaşımının faydalarını iyi değerlendirmelidir.” diye konuştu.

“Parlamenter diplomasi kanalıyla birlikte çalışılabileceğinin iyi bir örneği olduğuna inanıyorum”

TBMM Başkanı Şentop, konferansın, MIKTA üyesi ülkelerin kendine özgü siyasi, sosyal ve ekonomik özellikleri çerçevesinde bakış açılarını, iyi uygulamalarını paylaşma fırsatı sunduğu bir platforma dönüşmesinden memnun olduğunu dile getirerek, “MIKTA üyesi ülkelerin parlamentolarının ortak hedeflere ulaşmak için parlamenter diplomasi kanalıyla nasıl birlikte çalışılabileceğinin iyi bir örneği olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede, parlamenter heyetlerimizin uluslararası parlamenter asamblelerde birlikte hareket edebilmesi için koordinasyon toplantıları yapmasını; ihtisas komisyonlarımızın karşılıklı ziyaretlerde bulunmasını ve ortak toplantılarda buluşmasını, dostluk gruplarımız arasında daha yakın bir ilişki olmasını teşvik etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye olarak parlamenter diplomasi yoluyla küresel işbirliğini teşvik etmek için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Konferansın kapanış oturumunda, katılımcı ülkelerce kabul edilen ortak bildiriyi TBMM Başkanı Şentop okudu.

Şentop, gelecek yıl konferansa ev sahipliği yapacak Endonezya’nın Temsilciler Meclis Başkanı Puan Maharani’ye devir işlemini gerçekleştirdi.

Konferans, katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir