TMSF’den Kılıçdaroğlu’na karşılık

Kayyımların yargıdan muaf tutulması için özel kanun çıkarıldığını argüman eden yanlış haberler üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur.

 “Hiç kimse kayyımlar hakkında soruşturma açamaz” savları hakikat değildir. Yapılan yasal düzenleme, esasen kanunda var olan kayyım temsilcilerinin sorumluluklarının, İcra ve İflas Kanunu ile Devlet Memurları Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde, benzeri vazifeleri yapanlar ile eşit hale getirilmesinden ibarettir.

İcra ve İflas Kanunu’nun 5. Hususundaki esaslar, FETÖ ile bağlı şirketlerde misyon yapan kayyım temsilcileri için de geçerli olmuştur:

“İcra ve İflas Dairesi vazifelilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, lakin yönetim aleyhine açılabilir. Devletin, zararın meydana gelmesinde kusuru bulunan görevlilere rücu hakkı gizlidir. Bu davalara adliye mahkemelerinde bakılır.”

Kanunda yapılan değişiklikle, sav edildiği üzere kayyım temsilcilerine eşsiz bir ayrıcalık, sınırsız bir sorumsuzluk tanınmamıştır. TMSF tarafından atanan kayyım temsilcilerinin yargıdan muaf tutulmaları kelam konusu değildir. Kanun, kayyım temsilcilerinin vazifelerini rastgele bir tasa ve tereddüt duymadan yerine getirmeleri için hazırlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin bahisle ilgili 24.12.2020 tarihli ve 2020/77 sayılı kararında bu mevzuya açıklık getirilmiştir. Kayyım temsilcilerinin kanunla verilmiş vazifeleri yasal yol ve temellere uygun olarak yerine getirmeleri ya da bu kapsamda karar almaları sonucunda tüzel, idari, mali ve cezai sorumluluklarının doğmaması natürel olmakla birlikte, bu konu hukuku dışlayan keyfi bir idare manasına gelmemektedir. Bu nedenle kayyım temsilcilerinin mutlak bir sorumsuzluğundan bahsedilemeyecek olup yasal düzenlemenin haksız fiil yahut kabahat teşkil eden aksiyonları kapsamadığı aşikârdır.

Ayrıca kayyım temsilcilerinin vazifelerini yerine getirirken şirketlerin vergi, SGK ve gibisi borçlarından dolayı, şahsen haciz tehdidi ile karşı karşıya kalmamaları için düzenleme getirilmiş olması, kanunun yerinde olduğu konusunu tartışmasız kılmaktadır.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.